Władze spółki - hub.tech

Władze Spółki

Zarząd

Artur Bielski Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, na kierunku Finanse i Bankowość oraz Politechniki Gdańskiej – Podyplomowego Studium Kadry Menedżerskiej do współpracy ze strukturami UE.

Więcej

Rada nadzorcza

Barbara Wiaderek Członek Rady Nadzorczej Więcej
Marek Kułażyński Członek Rady Nadzorczej Więcej
Andrzej Moś Członek Rady Nadzorczej Więcej
Tomasz Wasilewski Członek Rady Nadzorczej Więcej
Mariusz Korczyński Członek Rady Nadzorczej Więcej
Giandomenico Santandrea Członek Rady Nadzorczej Więcej
Nicoletta Caruso Członek Rady Nadzorczej Więcej