Nicoletta Caruso - hub.tech

Nicoletta Caruso

Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Bolońskim oraz prawa kanonicznego na Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie. Od 15 lat jest adwokatem posiadającym akredytację do występowania przed Sądem Najwyższym w Rzymie. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, prawie pracy i prawie karnym oraz prawie obrotu nieruchomościami dla podmiotów zagranicznych. Włada biegle językiem włoskim, hiszpańskim i angielskim. Działa w ramach kancelarii „Lo Studio Caruso” z siedzibą w Rzymie i Messynie założonej przez uznanego adwokata i profesora prawa Giovanni Caruso. Kancelaria obsługuje zarówno podmioty indywidualne jak i korporacyjne.