Akcjonariat - hub.tech

Akcjonariat

Dane ogólne

Liczba akcji: 467 490 180
Liczba głosów na WZA: 467 490 180
Kapitał akcyjny: 46 749 018,00 zł
Cena nominalna akcji: 0,10 zł
Free float: 40,35%

Dane ogólne

Nazwa Liczba akcji Liczba głosów
Richfield Equity Investments Société en Commandite Spéciale 204 834 164(43,82%) 204 834 164(43,82%)
Piotr Bogusz 50 000 000(10,70%) 50 000 000(10,70%)
Marcin Łukaszewicz 24 024 510(5,14%) 24 024 510(5,14%)
Pozostali 188 631 506(40,35%) 188 631 506(40,35%)
Łącznie 467 490 180(100%) 467 490 180(100%)

* Na podstawie danych udostępnionych dzięki DM BOŚ

Struktura akcjonariatu na dzień 01.02.2023.