Przyszłość - hub.tech

Przyszłość

Zmiana nazwy spółki na Hub.Tech, to nie tylko zmiana symboliczna ale także rozpoczęcie nowego rozdziału w historii Grupy, wpisującego się w przyjętą i konsekwentnie realizowaną strategię inwestowania w innowacje i badania.

Naszą ambicją jest budowa silnej grupy spółek działających w obszarze agrobiotechnologii i dostarczanie na rynek nowoczesnych i w pełni ekologicznych rozwiązań zarówno dla firm z sektora rolniczego, farmceutycznego, spożywczego jak też kosmetycznego. Posiadając przeszło stuletnie doświadczenie w branży produkcyjnej, wykorzystujemy naszą wiedzę, by jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby zmieniającego się świata. Transformacja naszej spółki z tradycyjnego biznesu przemysłowego w stronę przyjaznej środowisku spółki technologicznej, wsparta już zrealizowanymi oraz trwającymi projektami B+R o wartości ponad kilkudziesięciu mln złotych, daje nam nowe szanse i możliwości.

Stawiamy na synergię i nieustanny rozwój

Posiadamy niezbędne zasoby infrastrukturalne do realizacji prac badawczo-rozwojowych, a także doświadczony zespół badawczy. Know-how w zakresie badań i opracowywania innowacyjnych rozwiązań biotechnologicznych pozwala nam aspirować do grona liderów agrobiotechnologii i nieustannego rozwoju głównej gałęzi naszego biznesu, jaką jest produkcja biosurfaktantów.

Hub.Tech dzisiaj, to dynamiczna grupa spółek, która cieszy się zaufaniem inwestorów, a dzięki szybko rosnącym przychodom i współpracy z zagranicznymi podmiotami, może z optymizmem spoglądać w przyszłość, śmiało planując ekspansję na kolejnych światowych rynkach.