Historia - hub.tech

Historia

Historia spółki sięga roku 1894

Kiedy to w Zgierzu, staraniem polskiego przemysłowca Jana Śniechowskiego oraz czeskiego fabrykanta Ignacego Hordliczka powstała fabryka barwników „Boruta”. Zakład, dzięki wysokiej jakości produktom oraz wysoko wykwalifikowanej kadrze, stał się wkrótce wiodącym producentem barwników w kraju. Kilkadziesiąt lat później, w 1948 r. w Bydgoszczy, na fali powojennej odbudowy kraju, powstał Zachem z którego wyłoniono następnie Zakłady Chemiczne Organika-Zachem, produkujące m.in. pigmenty oraz rozjaśniacze optyczne.

Oba te zakłady, połączone w 2009 r. pod szyldem Boruty-Zachem Kolor Sp. z o.o., dały ostatecznie podwaliny pod budowę dzisiejszej spółki, będącej prekursorem nowoczesnych rozwiązań i innowacji w dziedzinie biotechnologii. Hub.Tech, aspirując do grona liderów branży oraz odpowiadając na wyzwania przyszłości, nieustannie czerpie z bogactwa swojej historii, każdego dnia pisząc jej kolejne karty.

Kalendarium

1894 – W Zgierzu powstaje fabryka barwników „Boruta”
1913 – Dalszy rozwój zakładu, nad produkcją barwników pracuje trzystu chemików tworząc największy na ziemiach polskich, polski zespół laboratoryjno-produkcyjny
1914 – Dalszy rozwój zakładu, nad produkcją barwników pracuje trzystu chemików tworząc największy na ziemiach polskich, polski zespół laboratoryjno-produkcyjny
1920 – Powołanie do życia firmy „Przemysł Chemiczny w Polsce. Spółka Akcyjna” - właściciela „Boruty”
1921 - 1922 – Dalsze inwestycje „Boruty” (instalacje do produkcji kwasu solnego, nowe warsztaty, magazyny, ostatecznie powstaje blisko 20 nowych budynków)
1923 – Zakup przez „Borutę” Wytwórni Barwników „Kalle i spółka” w Warszawie
1928 - Bank Gospodarstwa Krajowego większościowym akcjonariuszem „Boruty”
1939 - Niemcy przejmują zarząd nad „Borutą”
1945 – Powojenne zniszczenia fabryki, zdewastowanie gospodarcze „Boruty” na poziomie 60%
1948 – Początek działalności produkcyjnej Zachemu w Bydgoszczy
1949 – Powołanie do życia Zjednoczonych Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta” Przedsiębiorstwa Państwowego Wyodrębnionego z siedzibą w Zgierzu
1951 – Wytwórnia w Zgierzu uzyskuje nazwę „Zakłady Chemiczne - Boruta” w Zgierzu, zmienioną następnie na Zakłady Przemysłu Barwników „Boruta” w Zgierzu
1957 - Powstanie Laboratorium Badawczo-Interwencyjnego w „Borucie”
Lata 60 - 80 – Rozwój „Boruty”, eksport wyrobów do blisko 70 krajów świata
1958 – Zachem funkcjonujący pod nazwą Wytwórnia Chemiczna nr 9 w Bydgoszczy przemianowany zostaje na „Zakłady Chemiczne w Bydgoszczy”
1976 – Kolejna zmiana nazwy Zachemu na „Zakłady Chemiczne Organika-Zachem”
Lata 80 – 90 – Przyjęcie w Zachemie programu eko-restrukturyzacji produkcji
1991 - Podział przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zakłady Chemiczne Organika-Zachem w Bydgoszczy na Zakłady Chemiczne Organika-Zachem w Bydgoszczy i Zakłady Chemiczne Nitro-Chem w Bydgoszczy
1992 – Przekształcenie „Boruty” w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa
1998 – Oddanie do użytku biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych wybudowanej zgodnie z decyzją Zarządu ”Boruty” i władz miasta Zgierza
2000 – Zachem rozpoczyna działalność pod nową nazwą - Zakłady Chemiczne ZACHEM
2002 – Przekształcenie Zachemu w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa
Lata 2001 - 2003 - Gruntowna modernizacja instalacji TDI oraz oddanie do użytku biologicznej oczyszczalni ścieków, która powstała głównie ze środków Zachemu i Gminy Bydgoszcz
2009 - Scalenie zakładów produkcyjnych z Bydgoszczy i Zgierza pod szyldem Boruty-Zachem Kolor Sp. z o.o.
2014 – Boruta-Zachem zostaje spółką notowaną na rynku NewConnect
2015 – Powołanie przez Borutę-Zachem dwóch spółek zależnych: Boruta-Zachem Biochemia Sp. z o.o. oraz Boruta-Zachem Innowacje Sp. z o.o.
2016 - Uroczyste otwarcie linii produkcyjnej biosurfaktantów - grupa jest pierwszym w Polsce producentem środków chemii gospodarczej i produktów kosmetycznych na ich bazie
2020 – Zmiana nazwy spółki z Boruta-Zachem na Hub.Tech
2020 - 2021 – Plany wejścia spółki na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych.