O firmie - hub.tech
o naszej

Firmie

Hub.Tech

To jeden z liderów branży biotechnologicznej. Grupa powstała w wyniku przekształcenia firmy Boruta-Zachem, krajowego potentata na rynku chemii gospodarczej i produktów kosmetycznych na bazie biosurfaktantów w nowoczesny hub, oferujący kompleksowe rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów.

Zmiana podyktowana została potrzebą odpowiedzi na wyzwanie przyszłości, jakim jest dostarczanie zielonej, bezpiecznej technologii oraz w związku ze stale rosnącym segmentem w pełni ekologicznej chemii gospodarczej i kosmetyków. Działalność firmy, czerpiącej z bogatego, 120 letniego doświadczenia swoich poprzedniczek, realizowana jest dzięki własnym laboratoriom oraz z wykorzystaniem nowoczesnych linii produkcyjnych.

Bogate doświadczenie

Działalność firmy, czerpiącej z bogatego, 120 letniego doświadczenia swoich poprzedniczek, realizowana jest dzięki własnym laboratoriom oraz z wykorzystaniem nowoczesnych linii produkcyjnych. Naszą wielką wartością są również ludzie. Przy opracowaniu nowych technologii pracuje dzisiaj w firmie sztab naukowców, nadzorujących prace na każdym ich etapie. W minionych latach, w same tylko innowacje, spółka zainwestowała ponad kilkadziesiąt mln złotych, przeznaczając spore środki m.in. na rozwój infrastruktury badawczej.

120

Ponad 120 lat doświadczenia

Bogate doświadczenia

30

Naukowców

którzy pracują z nami nad rozwiązaniami

14

Doktorów nauk

14 naukowców posiada co najmniej tytuł doktora

200

Ponad 200 milionów

przeznaczone na projekty badawczo rozwojowe w latach 2014 – 2023

W kolejnych latach planowane

Są również kolejne inwestycje w rozwój technologii, na kwotę nie mniejszą niż 136 mln PLN. Hub.Tech opierający swoją działalność na badaniach i innowacjach biotechnologicznych stosowanych w nowoczesnym rolnictwie, zielonym przemyśle, a także kreowaniu i produkcji ekologicznych, skupia się dzisiaj na trzech głównych obszarach.

Produkcji wykorzystywanych w branży

Hub.Tech wanych w rolnictwie, zielonym przemyśle, a także na kreowaniu i produkcji ekologicznej, skupia się dzisiaj na trzech głównych obszarach. Produkcji wykorzystywanych w branży chemicznej i kosmetycznej biosurfaktantów, wdrażaniu opracowanych rozwiązań chemicznych, a także produkcji barwników i pigmentów. Ten ostatni, wiodący wcześniej sektor, w strukturze przychodów ustępuje obecnie miejsca szeroko rozumianej innowacyjnej, ekologicznej działalności agrobiotechnologicznej.

Potencjał naszej spółki doceniają

Zarówno wybierający nasze produkty konsumenci, jak i światowi giganci, tacy jak Perdue Agribusiness LLC –amerykańska firma rolnicza, jeden z największych producentów żywności bez GMO. Wspólne działania dotyczą m.in. wykorzystania w międzynarodowym przemyśle eko-produktów i pionierskiej technologii biorafinacji.
Dynamika rozwoju odpowiadająca potrzebom zmieniającego się świata, synergia, wybór bezpiecznych i nowatorskich rozwiązań ekologicznych i sprzedażowych oraz potencjał ludzki, czynią z grupy Hub.Tech lidera branży, przyciągającego licznych inwestorów, zainteresowanych bezpieczną, zieloną technologią.

to są nasze

Wartości

Dzisiejszy świat potrzebuje technologii

Która nie tylko będzie nowoczesna, ale również będą spełniać najwyższe standardy w zakresie ochrony przyrody. W Hub.Tech wierzymy, że produkcja może odbywać się zgodnie z filozofią zrównoważonego rozwoju, z poszanowaniem ograniczonych zasobów i w trosce o środowisko.

u nas będzie

Przyszłość

Zmiana nazwy spółki na Hub.Tech

To nie tylko zmiana symboliczna ale także rozpoczęcie nowego rozdziału w historii Grupy, wpisującego się w przyjętą i konsekwentnie realizowaną strategię inwestowania w innowacje i badania. Naszą ambicją jest budowa silnej grupy spółek działających w obszarze agrobiotechnologii i dostarczanie na rynek nowoczesnych i w pełni ekologicznych rozwiązań zarówno dla firm z sektora rolniczego, farmaceutycznego, spożywczego jak też kosmetycznego.

Posiadając przeszło stuletnie doświadczenie w branży produkcyjnej, wykorzystujemy naszą wiedzę, by jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby zmieniającego się świata. Transformacja naszej spółki z tradycyjnego biznesu przemysłowego w stronę przyjaznej środowisku spółki technologicznej, wsparta już zrealizowanymi oraz trwającymi projektami B+R o wartości ponad kilkudziesięciu mln złotych, daje nam nowe szanse i możliwości.

Stawiamy na synergię i nieustanny rozwój.

Posiadamy niezbędne zasoby infrastrukturalne do realizacji prac badawczo-rozwojowych, a także doświadczony zespół badawczy. Know-how w zakresie badań i opracowywania innowacyjnych rozwiązań biotechnologicznych pozwala nam aspirować do grona liderów agrobiotechnologii i nieustannego rozwoju głównej gałęzi naszego biznesu, jaką jest produkcja biosurfaktantów.

Hub.Tech dzisiaj

To dynamiczna grupa spółek, która cieszy się zaufaniem inwestorów, a dzięki szybko rosnącym przychodom i współpracy z zagranicznymi podmiotami, może z optymizmem spoglądać w przyszłość, śmiało planując ekspansję na kolejnych światowych rynkach.

Zapraszamy do współpracy

O jakości dostarczanego konsumentowi produktu, a co za tym idzie o sile marki producenta, decydują badania, innowacje oraz nowoczesna technologia. W Hub.Tech doskonale to rozumiemy, o czym świadczy liczba zgłoszonych przez nas patentów oraz nasze zaplecze naukowe.

Współpraca