Wza - hub.tech

WZA

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA)

Decyduje o najważniejszych sprawach Spółki, w zakresie określonym przepisami prawa, w tym Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu
Boruta-Zachem SA.

Najważniejsze regulacje prawne:

Posiedzenia WZA:

02.06.2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Hub.Tech S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2023 roku w sali konferencyjnej Hotelu „Słoneczny Młyn” przy ul. Jagiellońskiej 96 w Bydgoszczy, o godz. 13:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Hub.Tech S.A. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załącznikach.

06.02.2023

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HUB.TECH SA

Zarząd Spółki HUB.TECH S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 07 marca 2023 roku w sali konferencyjnej Hotelu „Słoneczny Młyn” przy ul. Jagiellońskiej 96 w Bydgoszczy, o godz. 11:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HUB.TECH S.A. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załącznikach.

14-06-2022

Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 4 lipa 2022 na wniosek Akcjonarjusza

Zarząd Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2022 z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu na dzień 4 lipca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał, informuje, iż w związku z otrzymanym w dniu 13 czerwca 2022 roku wnioskiem Akcjonariusza, zgłoszonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonuje jego uzupełnienia.

08-06-2022

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HUB.TECH SA

Zarząd Spółki Hub.Tech S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 04 lipca 2022 roku w sali konferencyjnej Hotelu „Słoneczny Młyn” przy ul. Jagiellońskiej 96 w Bydgoszczy, o godz. 10:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Hub.Tech S.A. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załącznikach.

15-06-2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HUB.TECH SA

Zarząd Spółki Hub.Tech S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 12 lipca 2021 roku w sali konferencyjnej Hotelu „Słoneczny Młyn” przy ul. Jagiellońskiej 96 w Bydgoszczy, o godz. 09:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Hub.Tech S.A. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załącznikach.

23-02-2021

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HUB.TECH SA

Zarząd Spółki HUB.TECH S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 23 marca 2021 roku w Kancelarii Notarialnej notariusz Ewy Opary i notariusza Marcina Kupisza przy ulicy Ks. Augustyna Kordeckiego pod numerem 12/3, w Bydgoszczy, o godz. 10:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HUB.TECH S.A. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załączniku.

07-09-2020

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BORUTA-ZACHEM SA

Zarząd Spółki Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 08 października 2020 roku w sali konferencyjnej Hotelu „Słoneczny Młyn” przy ul. Jagiellońskiej 96 w Bydgoszczy, o godz. 11:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boruta-Zachem S.A. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załącznikach.

04-07-2020

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BORUTA-ZACHEM SA

Zarząd Spółki Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 30 lipca 2020 roku w sali konferencyjnej Hotelu „Słoneczny Młyn” przy ul. Jagiellońskiej 96 w Bydgoszczy, o godz. 10:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boruta-Zachem S.A. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załącznikach.

23-12-2019

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BORUTA-ZACHEM SA

Zarząd Spółki Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 21 stycznia 2020 roku w sali konferencyjnej Hotelu „Słoneczny Młyn” przy ul. Jagiellońskiej 96 w Bydgoszczy, o godz. 10:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boruta-Zachem S.A. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załącznikach.

31-05-2019

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BORUTA-ZACHEM SA

Zarząd Spółki Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 21 stycznia 2020 roku w sali konferencyjnej Hotelu „Słoneczny Młyn” przy ul. Jagiellońskiej 96 w Bydgoszczy, o godz. 10:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boruta-Zachem S.A. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załącznikach.

08-02-2018

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BORUTA-ZACHEM SA

Zarząd Spółki Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 07 marca 2019 roku w sali konferencyjnej Hotelu „Słoneczny Młyn” przy ul. Jagiellońskiej 96 w Bydgoszczy, o godz. 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boruta-Zachem S.A. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załącznikach.

23-04-2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BORUTA-ZACHEM SA

Zarząd Spółki Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 28 maja 2018 roku w sali konferencyjnej Hotelu „Słoneczny Młyn” przy ul. Jagiellońskiej 96 w Bydgoszczy, o godz. 9:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boruta-Zachem S.A. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załącznikach.

08-03-2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BORUTA-ZACHEM SA

Zarząd Spółki Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 06 kwietnia 2018 roku w sali konferencyjnej Hotelu „Słoneczny Młyn” przy ul. Jagiellońskiej 96 w Bydgoszczy, o godz. 9:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boruta-Zachem S.A. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załącznikach.

31-01-2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORUTA-ZACHEM SA

Zarząd Spółki Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 09 marca 2018 roku w sali konferencyjnej Hotelu „Słoneczny Młyn” przy ul. Jagiellońskiej 96 w Bydgoszczy, o godz. 9:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boruta-Zachem S.A. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załącznikach.

10-05-2017

Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ na żądanie akcjonariusza

Zarząd Boruta-Zachem S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 9 maja otrzymał od Futeresky Finance Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr (dalej „ Akcjonariusz”) posiadającego 12.000.000 akcji Spółki, stanowiących 5,01% kapitału zakładowego, na podstawie art.401 ust 1 KSH, wniosek z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 maja 2017 r następujących Uchwał:

– Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 26 lipca 2017 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenie akcji serii D do obrotu w ASO prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki

– Uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie zmiany upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

W załączeniu uzupełniony porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 30 maja 2017 r. Zgłoszone uchwały stanowią odpowiednio Uchwałę nr 25 oraz Uchwałę nr 26 w załączonym porządku obrad.

02-05-2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORUTA-ZACHEM SA

Zarząd Spółki Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 30 maja 2017 roku w sali konferencyjnej Hotelu „Słoneczny Młyn” przy ul. Jagiellońskiej 96 w Bydgoszczy, o godz. 14:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boruta-Zachem S.A. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załącznikach.

31-03-2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORUTA-ZACHEM SA

Zarząd Spółki Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 27 kwietnia 2017 roku w sali konferencyjnej Hotelu „Słoneczny Młyn” przy ul. Jagiellońskiej 96 w Bydgoszczy, o godz. 14:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boruta-Zachem S.A. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załącznikach.