Podstawowe informacje - hub.tech

Podstawowe informacje

Nazwa spółki

Hub.Tech

Adres

HUB.TECH.S.A.
ul. Jakóba Hechlińskiego 4,
85-825 Bydgoszcz

Telefon/Fax

52 374 82 40/52 361 09 62

E-mail Przedmiot działalności

Działalnością Grupy Kapitałowej Emitenta jest działalność w branży chemicznej, skupiona w trzech

głównych obszarach:

  • produkcji ekologicznych środków powierzchniowo czynnych – biosurfaktantów, ekologicznych kosmetyków oraz produktów chemii gospodarczej opartych na biosurfaktantach i środkach naturalnych,
  • badaniach i rozwoju innowacyjnych rozwiązań biotechnologicznych.
  • produkcji barwników i pigmentów,
Kapitał zakładowy

46 749 018,00 zł

KRS

0000482497

NIP

9532489839

REGON

093224721

Zarząd

Artur Bielski – Prezes Zarządu
Marcin Pawlikowski – Wiceprezes Zarządu