Dane finansowe - hub.tech

Dane finansowe

Wyniki finansowe:

Opis I kwartał2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017
Przychody ogółem 29731437,91 51486721,47 31080326,57 24200805,80 22772818,23
Przychody netto ze sprzedaży 22979609,11 49338673,93 29757559,08 24384958,34 20001243,72
Wynik ze sprzedaży 8332436,11 2341195,37 1019743,48 869286,50 367158,92
Zysk (strata) brutto 9259596,17 2719775,11 688857,97 645498,54 1277307,30
Zysk (strata) netto 7039315,37 2321323,11 582681,97 640150,54 1219660,30
Aktywa razem 334939159,05 260786474,76 83162475,15 65481926,58 62527284,37
zobowiązania długoterminowe 3923634,56 6031356,18 1575833,43 1316093,76 1225446,48
zobowiązania krótkoterminowe 50782449,44 120839050,92 7889465,00 5865600,60 3049243,15
kapitał własny 188334425,70 50880307,29 54101009,24 38007902,64 37367752,10
kapitał zakładowy 46749018,00 31749018,00 31749018,00 23957515,00 23957515,00
liczba akcji 467490180,00 317490180,00 317490180,00 239575150,00 239575150,00