Barbara Wiaderek - hub.tech

Barbara Wiaderek

Członek Rady Nadzorczej

Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytety Warszawskiego w Katedrze Prawa Cywilnego. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Europejskich Studiów Specjalnych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Zdała egzamin dla kandydatów na członków Rady Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa i pełniła funkcje w Radach Nadzorczych spółek komunalnych. Posiada Certyfikat w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Adwokat prowadząca własną kancelarię adwokacką KBW LAW sp. z o.o. oraz współpracująca z warszawskimi, gdańskimi, szczecińskimi kancelariami radców prawnych i adwokatów. Jej główną specjalizacją jest prawna obsługa podmiotów gospodarczych, procesów inwestycyjnych i przekształceniowych oraz prawna obsługa ofert publicznych i niepublicznych spółek kapitałowych.