Tomasz Wasilewski - hub.tech

Tomasz Wasilewski

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Dr hab. inżynier (w trakcie procedowania wniosku o tytuł profesora nauk ekonomicznych) Uniwersytetu w Krakowie, Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem. Posiada także tytuł doktora nauk technicznych Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Absolwent Wydziału Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia Politechniki Radomskiej (na kierunku technologia chemiczna, o specjalności: chemia i techn. polimerów).

Od początku kariery realizujący się zarówno w ścieżce zawodowej jak i naukowej, pełniąc funkcje akademickie na wielu uczelniach. Obecnie profesor Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, zaangażowany również dydaktycznie na Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie oraz Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Naukowo pełni funkcje jako główny specjalista w Sieci Badawczej Łukasiewicz, Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu, Redaktor Naczelny Czasopisma Towaroznawcze Problemy Jakości oraz V-ce Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego.

Od 2015 r. prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą CosMedChem Tomasz Wasilewski. Swoje doświadczenie zdobywał m.in. jako technolog, konsultant naukowy w Boruta–Zachem Biochemia S.A., Laboratorium Naturella Sp. z o.o., Mondo Minerals B.V., AllFil Filter Technologies Polska Sp. Z o.o., Grupa INCO S.A., PCC Exol S.A. Obecnie w pracy zawodowej pełni funkcje dyrektora ds. badawczo-rozwojowych w Onlybio.life Sp. z o.o.

Autor 174 artykułów naukowych, 2 książek oraz 3 rozdziałów w ogólnoświatowych książkach. Na swoim koncie ma 95 wystąpień na konferencjach naukowych, blisko 40 patentów, a także kilkunastokrotny udział w projektach badawczych, w tym kilku w roli kierownika. Odbył 10 zagranicznych stażów/wyjazdów naukowych, w tym m.in. w Chinach, Francji czy Holandii. Zdobywca licznych nagród targowych w obszarze wynalazków i innowacyjnych technologii, ale także akademickich za osiągniecia naukowe.