Andrzej Moś - hub.tech

Andrzej Moś

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Santa Croce w Rzymie. Zawodowo, w ramach spółek, w których jest wspólnikiem, świadczy usługi prawno-księgowe na rzecz przedsiębiorców. Pobyt we Włoszech, wieloletnia współpraca z włoską kancelarią z siedzibą w Rzymie oraz znajomość języka włoskiego sprawiły, że powyższe usługi świadczy również na rzecz przedsiębiorców z Półwyspu Apenińskiego. Od 2017 roku zasiada w zarządzie kilku spółek kapitałowych. Naukowo zajmuje się prawem ochrony dziedzictwa kultury. Jest również autorem szeregu publikacji, w których wykorzystuje zdobytą wiedzę i włoskie doświadczenie.