Cezary Pawlikowski - hub.tech

Cezary Pawlikowski

Członek Rady Nadzorczej

Specjalista w zakresie finansów, rachunkowości oraz administracji. Ukończył studia na Szkole Głównej Handlowej oraz Politechnice Warszawskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w ING Securities SA w Warszawie.