InventionBio, spółka powiązana z Boruta-Zachem S.A. (w trakcie zmiany na Hub.Tech S.A.) działająca w branży biotechnologii, otrzymała rekomendacje Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie w wysokości 18,9 mln zł. Spółka pracuje nad opracowaniem innowacyjnego multifunkcjonalnego komponentu paszowego o unikalnych właściwościach synbiotycznych, stanowiącego odpowiedź na potrzeby rynkowe zgłaszane przez producentów pasz. Całkowity koszt projektu został określony na 24,8 mln zł, a jego zakończenie planowane jest na koniec II kwartału 2023 r.

– Założeniem badawczym projektu InventionBio jest modyfikacja wytworzonej fermentowanej śruty rzepakowej w celu nadania jej nowych cech funkcjonalnych o charakterze synbiotycznym. Wierzymy, że uzyskana multifunkcjonalna mieszanka paszowa uzupełniająca dzięki procesowi fermentacji i wykorzystaniu wyselekcjonowanych szczepów mikroorganizmów GRAS będzie innowacyjnym synbiotykiem białkowym, który znajdzie szerokie zastosowanie na rynku. Planowana dystrybucja produktu pozwoli dotrzeć do producentów pasz i hodowców zwierząt zarówno w kraju, jak i zagranicą – informuje Marcin Pawlikowski, wiceprezes Boruta Zachem.

Jednym z największych rynkowych problemów związanych ze stosowaniem mieszanek paszowych uzupełniających jest ich aktywność biologiczna. Jest to wynikiem zapotrzebowania rynkowego związanego z intensyfikacją przemysłu hodowli zwierząt. Zwierzęta są szczególnie wrażliwe na mikroorganizmy oportunistyczne, takie jak enterotoksyczne bakterie E.coli.

– Nasze rozwiązanie pozwoli na poprawę biodostępności składników pokarmowych, jednocześnie zabezpieczając zwierzęta przed występowaniem zaburzeń pokarmowych na tle zakażeń patogennymi szczepami E.coli i innych bakterii. Celem projektu jest wytworzenie nowego fermentowanego synbiotyku białkowego łączącego cechy stosowanych dotychczas dodatków paszowych polepszającego wyniki produkcyjne zwierząt – dodaje Marcin Pawlikowski.

Projekt zostanie zrealizowany przez spółkę InventionBio, która jest właścicielem przełomowej technologii wykorzystywanej w biorafinerii, która oparta jest na procesie biotransformacji biomasy rolniczej z wykorzystaniem przeznaczonych na ten cel mikroorganizmów GRAS. Spółka w procesie biorafinacji pozyskuje m.in. związki o właściwościach prozdrowotnych do zastosowania w żywności i paszach dla zwierząt. Technologia spółki jest przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna, energooszczędna i bezodpadowa. Potencjalna realizacja projektu może mieć w przyszłości istotny wpływ na zwiększenie przychodów Grupy Boruta Zachem.