Grupa Boruta-Zachem S.A. (w trakcie zmiany na Hub.Tech S.A.) zakończyła negocjacje dotyczące przejęcia pakietu 60% akcji InventionBio, spółki prowadzącej badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii przemysłowej. Transakcja obejmie 120 mln akcji spółki, które zostaną nabyte za kwotę ponad 115 mln zł. Pieniądze na jej realizacje będą pochodzić z emisji 150 mln akcji serii F, których cena zgodnie z rekomendacją Zarządu będzie wynosiła 0,68 zł.

Wycena InventionBio wynosi 306 mln zł, według czego pakiet 60% akcji spółki wycenia się na 184 mln zł. Boruta-Zachem otrzymała korzystną ofertę, aby nabyć go z 37,3 % dyskontem.

– Dołączenie InventionBio do Grupy Boruta-Zachem nie wiąże się tylko z konsolidacją wyników, ale także ze znaczącymi efektami synergii. Przełomowa technologia biorafinacji śruty rzepakowej oraz jej produkty znajdują zastosowanie w wielu różnych branżach. Może być wykorzystana zarówno w agrobiotechnologii, jak i przy produkcji naturalnych kosmetyków. Spółka z sukcesami komercjalizuje swoje rozwiązania, a grono zainteresowanych kontrahentów stale się powiększa. Dodatkowo, InventionBio posiada imponujący portfel projektów realizowanych przy wsparciu dotacji unijnych – informuje Marcin Pawlikowski, Wiceprezes Boruta Zachem. – Z końcem grudnia planujemy zakończyć transakcję, otwierając tym samym kolejny rozdział w historii Grupy – dodaje.

Cena emisyjna 150 mln akcji serii F została ustalona na podstawie średniego kursu notowań akcji Boruty-Zachem z miesiąca poprzedzającego transakcję, wynosząc 0,68 zł. Pozyskane z niej środki, zostaną przeznaczone na sfinansowanie transakcji.

Spółka jest właścicielem innowacyjnej technologii opartej na procesie biotransformacji biomasy rolniczej z wykorzystaniem przeznaczonych na ten cel mikroorganizmów. W procesie biorafinacji pozyskuje się m.in. biosurfaktanty i lewan, wykorzystywane w przemyśle kosmetyczno-chemicznym oraz inne związki o właściwościach prozdrowotnych do zastosowania w żywności jak i paszach dla zwierząt. Wśród zainteresowanych rozwiązaniami spółki, są nie tylko krajowe przedsiębiorstwa, ale także duże koncerny tj. Perdue Agribusiness – amerykański potentat rolniczy, który chce zastosować rozwiązania InventionBio do produkcji dodatków paszowych.

InventionBio pracuje także nad ekologicznym herbicydem – substytutem syntetycznych środków chwastobójczych oraz innowacyjną nanoemulsją o szerokim zastosowaniu na rynku kosmetycznym jak i farmakologicznym. Od 2016 r. spółka realizuje projekty o wartości ponad 206 mln zł, na które pozyskała ponad 137mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej.

W październiku spółka poinformowała, że podpisała umowę na prospekt emisyjny z domem maklerskim INC i ma zamiar równolegle z Grupą Boruta-Zachem zadebiutować na rynku głównym GPW w 2021 r.