Marcin Pawlikowski - hub.tech

Marcin Pawlikowski

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, oraz kierunku finanse i rachunkowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Absolwent Wydziału Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, oraz kierunku finanse i rachunkowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Po zakończeniu studiów na Politechnice Poznańskiej był udziałowcem i dyrektorem finansowym w spółce POL ENERGY zajmującej się handlem gazem płynnym.

Po zakończeniu studiów był właścicielem firmy doradczo-konsultingowej Polskie Centrum Doradztwa Strategicznego. Brał udział w wielu przedsięwzięciach dla sektora publicznego. Doświadczony Manager w projektach dla instytucji rządowych i samorządowych. Od kwietnia 2011 do stycznia 2012 roku Prezes Zarządu Victoria Asset Operation Centre SA.

Pełni funkcję Prezesa Zarządu Onlybio.life SA od 29 grudnia 2020 r., oraz Prezesa Zarządu Boruta-Zachem Kolor od 2 kwietnia 2020 r.